કારકિર્દીનો કક્કો

ઉત્સવ પટેલ

મૂળ અમદાવાદના ઉત્સવ પટેલ હવે સિડનીમાં તેમની મેનેજમેન્ટનીની નોકરી કરતાં કરતાં એક સફળ બિઝનેસમેન બનવાના રસ્તે છે. તેમણે ઓર્ગેનિક ખોરાક વિશેની તેમની સમજણનો ઉપયોગ કરીને એક ફૂડ-બાર ની ફ્રેન્ચાઈઝ વિકસાવી છે

મૂળ અમદાવાદના ઉત્સવ પટેલ હવે સિડનીમાં તેમની મેનેજમેન્ટનીની નોકરી કરતાં કરતાં એક સફળ બિઝનેસમેન બનવાના રસ્તે છે. તેમણે ઓર્ગેનિક ખોરાક વિશેની તેમની સમજણનો ઉપયોગ કરીને એક ફૂડ-બાર ની ફ્રેન્ચાઈઝ વિકસાવી છે, જે આ પ્રકારની પ્રથમ ફ્રેન્ચાઈઝ છે. આ ઉપરાંત તેઓ એક ફિલ્મ-મેકર બનવાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા જી રહ્યા છે. તેમની આ બહુવિધ કારકિર્દી ની કથા તેમણે આ મુલાકાતમાં કહી છે.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close