યાદગાર સંવાદો

ડો પ્રશાંત ભીમાણી

અમદાવાદના પ્રખ્યાત સાયકોલોજીસ્ટ અને રિલેશનશિપ કાઉન્સેલર તેમજ હિપ્નોથેરાપીસ્ટ ડો પ્રશાંત ભીમાણી એક જાણીતા લેખક અને વક્તા પણ છે.

અમદાવાદના પ્રખ્યાત સાયકોલોજીસ્ટ અને રિલેશનશિપ કાઉન્સેલર તેમજ હિપ્નોથેરાપીસ્ટ ડો પ્રશાંત ભીમાણી એક જાણીતા લેખક અને વક્તા પણ છે. વર્લ્ડ હિપ્નોથેરાપી ડે નિમિત્તે એમની સાથે અમે કરેલા આ રસપ્રદ વાર્તાલાપમાં એમણે મનોચિકિત્સા અને ઉપચારની આ શાખા વિષે વિસ્તૃત માહિતી આપી. (પ્રસારણ: ૭.૧.૧૮)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close