કારકિર્દીનો કક્કો

દિવ્યા જોશી

ફેશન ડીઝાઈનીંગ અને ડ્રેસ-મેઈકીંગ લોકપ્રિય બનતો જતો વ્યવસાય છે, કારણકે એની માંગ સમાજમાં વધતી જાય છે.

ફેશન ડીઝાઈનીંગ અને ડ્રેસ-મેઈકીંગ લોકપ્રિય બનતો જતો વ્યવસાય છે, કારણકે એની માંગ સમાજમાં વધતી જાય છે. બ્રિસ્બનનિવાસી દિવ્યા જોશી સ્વયંસૂઝથી પોતાના મનગમતા આ કાર્યક્ષેત્રમાં છેલ્લાં બે વર્ષથી જોડાયાં છે અને એમના કામમાંથી આનંદ પણ મેળવે છે. એમની સાથે એમના વ્યવસાય વિશેનો આ વાર્તાલાપ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close