કારકિર્દીનો કક્કો

પાર્થ જોશી

સિડનીમાં છેલ્લાં દસેક વર્ષથી વસતા પાર્થ જોશી છેલ્લાં ત્રણેક વર્ષથી અહીં રિયલ-એસ્ટેટ બજારની એક પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચાઈઝના ધંધામાલિક છે.

સિડનીમાં છેલ્લાં દસેક વર્ષથી વસતા પાર્થ જોશી છેલ્લાં ત્રણેક વર્ષથી અહીં રિયલ-એસ્ટેટ બજારની એક પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચાઈઝના ધંધામાલિક છે. તેમના વ્યવસાયમાં પ્રવેશીને એમાં સફળ થવા માટે તેમની ચાવી તેમણે આ મુલાકાતમાં આપી છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close