કારકિર્દીનો કક્કો

રોનક શાહ

સિડનીમાં ડ્રાયવિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે કાર્યરત રોનક શાહે તેમની  ધંધાકીય કુનેહ અને મહેનતથી ડ્રાયવિંગ સ્કુલ સ્થાપી એનો વિકાસ કર્યો તે વિષે અને ડ્રાયવીંગની તાલિમ આપવાના તેમના વ્યવસાય વિષે કરેલી રોચક વાતો…

સિડનીમાં ડ્રાયવિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે કાર્યરત રોનક શાહે તેમની  ધંધાકીય કુનેહ અને મહેનતથી ડ્રાયવિંગ સ્કુલ સ્થાપી એનો વિકાસ કર્યો તે વિષે અને ડ્રાયવીંગની તાલિમ આપવાના તેમના વ્યવસાય વિષે કરેલી રોચક વાતો…

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close