જનની જન્મભૂમિ !

કુંજ કલ્યાણી

લંડનનિવાસી કુંજ કલ્યાણી એક અનોખું વ્યક્તિત્વ છે, એમના લાંબા લંડનનિવાસ દરમ્યાન એમણે અનેકવિધ કાર્યોમાં એક

લંડનનિવાસી કુંજ કલ્યાણી એક અનોખું વ્યક્તિત્વ છે, એમના લાંબા લંડનનિવાસ દરમ્યાન એમણે અનેકવિધ કાર્યોમાં એક સ્વયંસેવક તરીકે અને વ્યવસાયિક રીતે અનુભવ મેળવ્યો છે, જેમાંથી કેળવાયેલી તેમની પરિપક્વ જીવનદૃષ્ટિ આ હૃદયસ્પર્શી મુલાકાતમાં છતી થાય છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close