જનની જન્મભૂમિ !

ડો મધુમતિ મહેતા

દાયકાઓથી શિકાગો, અમેરિકામાં વસતાં કવિ-તબીબ ડો મધુમતિ મહેતા સ્થૂળ દેશાંતર અને તેની સાથે સંકળાયેલી પોતાની આંતરિક યાત્રા વિષે આ મુલાકાતમાં સહજપણે વ્યક્ત થાય છે.

દાયકાઓથી શિકાગો, અમેરિકામાં વસતાં કવિ-તબીબ ડો મધુમતિ મહેતા સ્થૂળ દેશાંતર અને તેની સાથે સંકળાયેલી પોતાની આંતરિક યાત્રા વિષે આ મુલાકાતમાં સહજપણે વ્યક્ત થાય છે. ડો મધુમતિ મહેતા અને તેમના તબીબ પતિ તથા પ્રખ્યાત ગુજરાતી કવિ અશરફ ડબાવાલા વર્ષોથી શિકાગોની કલાસંસ્થા ‘શિકાગો આર્ટસ સર્કલ’ સાથે સક્રિયપણે સંકળાયેલાં છે …

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close