જનની જન્મભૂમિ !

ભદ્રા વડગામા

મૂળ ઝાંઝીબારનાં અને હવે લંડનમાં વસતાં ભદ્રા વડગામાએ શિક્ષિકા અને ત્યાર પછી અનેકવિધ વ્યવસાયો કરતાં કરતાં વ્યાવસાયિક અને અંગત જીવનમાં પોતે જે પામ્યાં અને જે સંઘર્ષોમાંથી પસાર થયાં તેની વાતો અહીં હૃદયપૂર્વક કરી છે.

મૂળ ઝાંઝીબારનાં અને હવે લંડનમાં વસતાં ભદ્રા વડગામાએ શિક્ષિકા અને ત્યાર પછી અનેકવિધ વ્યવસાયો કરતાં કરતાં વ્યાવસાયિક અને અંગત જીવનમાં પોતે જે પામ્યાં અને જે સંઘર્ષોમાંથી પસાર થયાં તેની વાતો અહીં હૃદયપૂર્વક કરી છે. તેઓ હાલ લંડનની ગુજરાતી સાહિત્ય એકેડેમિનાં મંત્રી છે અને નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત જીવન જીવે છે…

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close