ઝરમર જોષીરૂપેરી પડદાનાં સોનેરી સંભારણાં

ગંજીફાનું ઘર

ગીતા દત્તના સ્વરમાં ગુજરાતી ચિત્રપટ ‘ગાડાનો બેલ’ નું ગીત. ગીત-સંગીત અવિનાશ વ્યાસ

Show More

Related Articles

4 Comments

  1. ગીત અને તેની રજૂઆત -બંને સુંદર રીતથી.

  2. આ ગીત પ્રથમ વખત સાંભળવા મળ્યું.

    સરસ કલ્પના છે.

  3. આભાર. હા જી, ફિલ્મ બહુ જાણીતી નહોતી થઇ કદાચ. પરંતુ ગીત ઘણું પોંખાયું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close