Welcome

સિડની સંસ્કૃત સ્કુલ-પંડિત નરેન્દ્ર દવે

છેલ્લાં બારેક વર્ષથી સિડનીમાં સંસ્કૃત શાળાના માધ્યમથી બાળકો અને મોટેરાઓ ભારતીય ભાષાઓની જનની એવી સંસ્કૃત ભાષાનું શિક્ષણ આધુનિક પદ્ધતિથી પ્રાપ્ત કરે છે. સંસ્કૃતમાં પી.એચ.ડી ની પદવી ધરાવતાં ડો. મીનાક્ષી શ્રીનાવાસન સ્થાપિત અને સંચાલિત આ શાળા વિષે એની સાથે ગાઢપણે સંકળાયેલા પંડિત નરેન્દ્રભાઇ દવે માહિતી આપી રહ્યા છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close