મન દર્પણ: ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની

આપણે સૌ ભિખારી!

Show More

Related Articles

5 Comments

  1. શ્રી ભદ્રાયુભાઈ ,
    આપની તર્ક ભરી વાત સાંભળી ને કેનેડા ની સવાર સુધરી ગઈ . આભાર માનું છું.‌

  2. Vah… Khub Sara’s…
    Hu pan lekhak chu…
    Tamari fellow shophy ,vicharo adbhut che sir

Leave a Reply

Check Also

Close
Close