Welcomeવ્યાપાર અને વાણિજ્ય

ઓસ્ટ્રેલિયાનું ૨૦૧૮નું કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર, એક વિશ્લેષણ: કાંતિ ગોકાણી

૮મી મેના દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયાનું કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર સંસદમાં રજૂ થયું. ત્યાર પછી, સિડનીના અનુભવી એકાઉન્ટન્ટ અને આવકવેરા નિષ્ણાત શ્રી કાંતિ ગોકાણીએ કરેલું અંદાજપત્રનું વિશ્લેષણ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close