મન દર્પણ: ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની

આપણે ઘાણીના બળદ નથી.

 

Show More

Related Articles

3 Comments

  1. વાત સાચી એટલે સંભળવી ગમે છે. શૈલી તો સરસ જ છે…..

  2. બહુ જ મજા આવી ‘આપણે ઘાણી ના બળદ નથી’ સાંભળવાની . ..આજના લોકોની માનસિકતા નો અહેસાસ થાય છે . . .

    1. ઘાણીના બળદ અને સિકંદર નું ઉદાહરણ ખરેખર મજા આવી …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close