યાદગાર સંવાદોસાહિત્ય

વિનોદ ભટ્ટ: એક સંવાદ

પ્રખર હાસ્યકાર વિનોદ ભટ્ટનું ૨૧ મે ૨૦૧૮ના દિવસે અમદાવાદ ખાતે ૮૦ વર્ષની વયે નિધન થયું.  ‘વિનોદ-વિશેષ’- વિનોદ ભટ્ટને હાસ્યાંજલિ અર્પતા વિશેષ કાર્યક્રમમાં વિનોદ ભટ્ટની પૂર્વપ્રસારિત મુલાકાતના અંશો…. (તસ્વીર: સંજય વૈદ્ય)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close