યાદગાર સંવાદો

સુજય શાહ

બોન્સાઈ આર્ટ

મુંબઈ નજીક પનવેલ ખાતે આવેલી ‘સુરૂપ નર્સરી અને બોન્સાઇ ફાર્મ’ ભારતનું સૌથી મોટું બોન્સાઇ ફાર્મ છે, જયાં દસ હજારથી વધુ બોન્સાઇના છોડનું જતન કરનાર યુગલ સુજય અને રૂપા શાહ આને પોતાનો શોખ અને પેશન લેખે છે. બોન્સાઇ ઉપરાંત ત્યાં કેટલાક પર્યાવરણલક્ષી કાર્યક્રમો અને વર્કશોપનું આયોજન પણ થાય છે. દેશ-વિદેશના બોન્સાઇ-ગુરુઓ સાથે સંપર્ક અને પ્રવાસોથી આ યુગલનું જીવન બાગ-બાગ થયું છે. એમની આ પેશન વિષે તેમજ બોન્સાઇની કળા અને વિજ્ઞાન વિષે તેમની સાથે કરેલો આ વાર્તાલાપ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close