યાદગાર સંવાદોરાજકીય પ્રવાહોસમુદાય

પ્રો ભીખુ પારેખ

મહાત્મા ગાંધી સાર્ધ શતાબ્દી નિમિત્તે સંવાદ

ગાંધીવિચારના વિશ્વવિખ્યાત સમીક્ષક, બ્રિટિશ સરકારના હાઉસ ઓફ લોર્ડ્ઝના લાઈફ પિયર, પ્રખ્યાત વક્તા, લેખક અને એકેડેમિક પ્રો ભીખુ પારેખ સાથે મહાત્મા ગાંધીની દોઢસોમી જન્મજયંતિ નિમિત્તે કરેલા આ સંવાદમાં આજના સંદર્ભે ગાંધીજીની વિચારધારાનું એમણે કરેલું મૂલ્યાંકન એમનું વિશિષ્ટ ગાંધીદર્શન પ્રગટ કરે છે.

Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close