Welcomeઆરોગ્ય

કોરોના વાઇરસ-1

ડો મૌલિક શાહ- એસોસિયેટ પ્રોફેસર, એમ.પી શાહ મેડિકલ કોલેજ, જામનગર

કોરોના વાઇરસ દૂનિયાના અનેક દેશોમાં ફેલાઈ રહ્યો છે અને એના પગલે પ્રવસન પર નિયંત્રણો લાદવામાં આવી રહ્યાં છે. આ વાઇરસ વિષે માહિતી આપી રહ્યા છે -ડો મૌલિક શાહ- એસોસિયેટ પ્રોફેસર, એમ.પી શાહ મેડિકલ કોલેજ, જામનગર. (Photo: www.abc.net.au)

Show More

Related Articles

Close