ભાષા-સાહિત્યયાદગાર સંવાદો

અજયસિંહ ચૌહાણ

વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ, 24 ઓગસ્ટ, 2019

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના મહામાત્ર, લેખક, સંપાદક, અને ગુજરાતીના અધ્યાપક ડો.અજયસિંહ ચૌહાણ સાથે વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ નિમિત્તે કરેલા આ સંવાદમાં એમણે અકાદમીની વિવિધ યોજનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓનો ચિતાર આપી, ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યની આજ અને આવતીકાલ તેમજ ભાષા-શિક્ષણ વિષે વિશદ ચર્ચા કરી છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close