કારકિર્દીનો કક્કોવ્યાપાર-વાણિજ્ય-રોજગાર

અનિલ પટેલ

આઈસ્ક્રીમ વેન

સિડનીસ્થિત અનિલ પટેલ લગભગ દસ વર્ષથી આઈસ્ક્રીમ વેન લઈને અહીંનાં પરાંઓમાં જઈ આઈસ્ક્રીમ વેચવાનું કામ કરે છે. આઇસ્ક્રીમ વેનની ફ્રેન્ચાઈઝ ખરીદી પછી એ વ્યવસાયમાં એ કઈ રીત સ્થિર થયા તથા એમના કામને લગતી માહિતી આ મુલાકાતમાં તેઓ આપે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close