ભાષા-સાહિત્યવિદેશે વાનપ્રસ્થસમાજ-પરિવાર

અશોક વિદ્વાંસ

ચાર દાયકાથી અમેરિકામાં સપરિવાર સ્થિત અશોક વિદ્વાંસ હવે ત્યાં વ્યવસાય નિવૃત્ત  જીવન જીવે છે. તેઓ કુળથી મરાઠી પણ સવાઈ ગુજરાતી છે. એમની સાથેનો આ વાર્તાલાપ એમની ભાષા-સાહિત્ય પ્રીતિ ઉપરાંત એમનું સંનિષ્ઠ અભ્યાસુ વ્યક્તિત્વ તેમજ પૂર્વ-પશ્ચિમની સંસ્કૃતિઓ સાથે એમણે સાધેલો તાલમેલ છતો કરે છે. વાર્તાલાપનો પૂર્વાર્ધ:

 

વાર્તાલાપનો ઉત્તરાર્ધ:

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close