પર્યાવરણ અને પ્રકૃતિ

  • Photo of વિરલ દેસાઈ

    વિરલ દેસાઈ

    સુરતના યુવા ઉદ્યોગપતિ વિરલ દેસાઈને એમના પર્યવરણલક્ષી અભિયાનો માટે અનેક રાષ્ટ્રીય સન્માનો એનાયત થયાં છે. ગામેગામ વૃક્ષારોપણ દ્વારા અર્બન ફોરેસ્ટ…

    Read More »
Back to top button
Close
Close