પ્રવાસ-પ્રકૃતિ-પર્યાવરણ

  • Photo of પ્રજ્ઞા પટેલ

    પ્રજ્ઞા પટેલ

    ગાંધીનગરનાં લેખિકા અને સામાજિક કાર્યકર પ્રજ્ઞા પટેલે ૨૦૧૯માં કૈલાસ માનસરોવરની ઇનર-કોરા યાત્રા કરી. ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતાના પૂર્વ નાયબ નિયામક…

    Read More »
Back to top button
Close
Close