ફોટોગ્રાફી

 • Photo of વિવેક દેસાઈ

  વિવેક દેસાઈ

  ગુજરાત જેમનું ગૌરવ કરી શકે એવા ફોટોગ્રાફર તે અમદાવાદના વિવેક દેસાઈ.  એમની સાથેનો આ સંવાદ એમની જીવન અને જગતને જોવાની…

  Read More »
 • Photo of કૌશિક ઘેલાણી

  કૌશિક ઘેલાણી

  પોતાને ‘આરણ્યક’ તરીકે ઓળખાવતા સુરત નિવાસી કૌશિક ઘેલાણીએ તસ્વીરકળા માટેની એમની પ્રીતિને એક સરસ વ્યવસાયનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. તેઓ અખબારી…

  Read More »
 • Photo of અમિત દવે

  અમિત દવે

  આ વર્ષનું પુલિત્ઝર પ્રાઈઝ ફોર ફોટોગ્રાફી રોયટર્સના ચાર તસ્વીરકારોને ગત વર્ષની ભારતની કોરોના મહામારી દરમ્યાન એમણે પાડેલા ફોટા માટે તાજેતરમાં…

  Read More »
Back to top button
Close
Close