ચાલને મનપ્રવાસ-પ્રકૃતિ-પર્યાવરણસમાજ-પરિવાર

ચેતન શાહ

ગુજરાતની બહાર જન્મ અને ગુજરાતની બહાર દૂનિયાના અનેક દેશોમાં વ્યવસાય અર્થે નિવાસ કરીને સિડનીમાં સ્થાયી થયેલા ચેતન શાહ બે-ત્રણ વર્ષ પૂર્વે પ્રથમ વખત ગુજરાતનો પ્રવાસ કરવા સૌરાષ્ટ્ર-સાસણ ગિર તરફ સપરિવાર નીકળ્યા એનું રસપ્રદ વર્ણન એમણે આ વાર્તાલાપમાં કર્યું છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close