આરોગ્યઆવકાર

કોવિડ કટોકટીમાં ક્રિયાત્મક અભિગમ

કોવિડના ઘર-વાસમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના ગુજરાતીઓ શું કરી રહ્યા છે?

કોવિડ કટોકટીમાં ઘેર રહેવાનું વધુ બને છે. ઘર-વાસ દરમ્યાન તમે શું કરી રહયા છો? શું વિચારો છો અને શુ અનુભવો છો? આપણું ભાવિ તમને કેવું લાગે છે? ઝરમર પંડયા-જોશી, હાર્દિક વછરાજાની, અમિત-ગાયત્રી ભટ્ટ, સપના શાહ, સરલ સોમૈયા, ભાર્ગવ ભટ્ટ, ઉમિત-તેજલ શાહ આ સંદર્ભે પોતાની વાતો કરે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close