આરોગ્યયાદગાર સંવાદોવિજ્ઞાનસમાજ-પરિવારહેમલ જોશી

ડો ભરત ભટ્ટ

ઓસ્ટીયોપોરોસિસ: એનાં કારણો, નિદાનપધ્ધતિ અને સારવાર

૨૦મી ઓક્ટોબર એટલે વિશ્વ ઓસ્ટીઓપોરોસિસ દિવસ. એ નિમિત્તે પ્રસારિત આ હેમલ જોશી સાથેના આ વાર્તાલાપમાં સિડનીના અનુભવી તબીબ ડો ભરત ભટ્ટ હાડકાંના આ રોગ વિષે વિસ્તૃત માહિતી આપે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close