આરોગ્યઆવકારવિજ્ઞાનસમાજ-પરિવારહેમલ જોશી

ડો ભરત ભટ્ટ: સિડનીના અનુભવી તબીબ

રાષ્ટ્રીય ડાયાબિટીસ સપ્તાહ નિમિત્તે હેમલ જોશી સાથે સંવાદ

૧૧-૧૭ જુલાઈ એટલે ઓસ્ટ્રેલિયાનું રાષ્ટ્રીય ડાયાબિટીસ સપ્તાહ. દૂનિયામાં આ રોગથી પીડાતા લોકોની સંખ્યા વધી રહી છે અને ખાસ તો ભારતીય મૂળના લોકોમાં મધુપ્રમેહ અથવા ડાયાબિટીસનું પ્રમાણ અન્ય દેશોની સરખામણીએ ઘણું મોટું છે. આ હકીકતોને ધ્યાનમાં લેતાં આ વાર્તાલાપ ડાયાબિટીસના નિદાનથી લઇ એની સારવાર તેમજ એનાથી લાંબે ગાળે થતાં કોમ્પ્લિકેશન વિષયક અને ડાયાબિટીસ થાય તે પહેલાં એને  નિવારવાના પગલાં વિષે વિસ્તૃત માહિતી આપે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close