આરોગ્યઆવકારવિજ્ઞાનસમાજ-પરિવાર

ડો સિદ્ધાર્થ પટેલ

નેનો ટેકનોલોજી અને કોરોના વેક્સિન

અમેરિકાના બોસ્ટનમાં વસતા મૂળ વડોદરાના વૈજ્ઞાનિક ડો સિદ્ધાર્થ પેટલે નેનો-ટેકનોલોજીનો અભ્યાસ કરીને પીએચડીની પદવી મેળવી છે અને છેલ્લાં દસ વર્ષથી સેન્ડા બાયોસાયન્સ નામની કંપનીમાં વૈજ્ઞાનિક તરીકે કાર્યરત છે. પ્રસ્તુત મુલાકાતમાં એમણે નેનો ટેકનોલોજી વિષે અને એ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને વિકસાવવામાં આવેલાં કેટલાંક કોરોના વેક્સિન વિષે વિગતવાર માહિતી આપી છે.

Show More

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close