આવકારભાષા-સાહિત્ય

ફાધર વાલેસને સ્મરણાંજલિ

ફાધર વાલેસનું ૯૫  વર્ષની વયે સ્પેઈનમાં ૯મી નવેમ્બર ૨૦૨૦નાં દિવસે અવસાન થયું. એમને ભાવપૂર્ણ અંજલિ આપતાં ૧૦ વર્ષ પહેલા સૂરસંવાદમાં પ્રસારિત આ વાર્તાલાપ  (છબિ: સંજય વૈદ્ય)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close