આવકારકલાસમાજ-પરિવાર

અપર્ણા તિજોરીવાલા અને ઝરમર પંડ્યા-જોશી

'ગર્લ્સ નાઈટ આઉટ' નાટક મંડળીની પ્રસ્તુતિ

શુક્રવાર અને શનિવાર ૨૩મી અને ૨૪મી એપ્રિલ, ૨૦૨૧ની સાંજે પ્રસ્તુત થનાર  ‘ગર્લ્સ નાઈટ આઉટ’ના નાટ્યપ્રયોગો વિષે માહિતી આપી રહ્યાં છે ‘નાટક મંડળી’ સંસ્થાના સ્થાપક અને અભિનેત્રી અપર્ણા તિજોરીવાલા અને આ નાટકમાં ભૂમિકા કરનાર ઝરમર પંડ્યા-જોષી.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close