ભાષા-સાહિત્યયાદગાર સંવાદો

ગોપાલ મેઘાણી

લોકમિલાપની વિદાયવેળાએ

લોકમિલાપના પ્રારંભને 26 જાન્યુઆરી 2020 ના દિવસે 70 વર્ષ પૂરાં થઇ રહ્યાં છે અને તે જ દિવસથી ગુજરાતી પુસ્તક પ્રકાશન અને વેચાણની આ અદ્વિતીય સંસ્થા વિદાય લઇ રહી છે. એની વિદાયની જાહેરાત થતાં વિશ્વભરના ગુજરાતી વાચકો અને સાહિત્ય પ્રેમીઓમાં ગ્લાનિનાં વાદળ છવાયાં. ગુજરાતના આદરણીય સાહિત્યિક મેઘાણી પરિવાર દ્વારા સ્થાપિત અને સંચાલિત આ સંસ્થાએ ગુજરાતી વાંચન ક્ષેત્રે એક નવો માર્ગ કંડાર્યો. એની વિદાય વેળાએ આ અભિયાનને અંજલિ આપતાં અમે એના હાલના સંચાલક શ્રી ગોપાલ મેઘાણી સાથે કરેલો વાર્તાલાપ

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close