આવકારવ્યાપાર-વાણિજ્ય-રોજગારસમાજ અને રાજકીય પ્રવાહોસમાજ-પરિવાર

કાંતિભાઈ ગોકાણી

ઓસ્ટ્રેલિયાનું ૨૦૨૨-૨૦૨૨૩નું કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર

૨૯ માર્ચ ૨૦૨૨ ના દિવસે ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેઝરર જોશ ફ્રાયડનબર્ગે સંસદમાં કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું. આ અંદાજપત્રમાં પ્રજાના કયા વર્ગ માટે કેવી સવલતો અને યોજનાઓ જાહેર થઇ છે તેમજ દેશના અર્થતંત્ર માટે આ અંદાજપત્ર કેવું છે એનું વિગતવાર વિશ્લેષણ સિડનીના પ્રખ્યાત, અનુભવી એકાઉન્ટન્ટ અને આવકવેરા નિષ્ણાત શ્રી કાંતિભાઈ ગોકાણી કરે છે.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close