આવકારવ્યાપાર-વાણિજ્ય-રોજગારસમાજ અને રાજકીય પ્રવાહોસમાજ-પરિવાર

શ્રી કાંતિભાઈ ગોકાણી

૨૦૨૧-૨૦૨૨ના આર્થિક વર્ષ માટેના કેન્દ્રીય અંદાજપત્રનું વિશ્લેષણ

૧૧મી મેએ ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેઝરર જોશ ફ્રાઈડનબર્ગે સંસદમાં કેન્દ્રનું અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું. મહામારીની મંદીમાંથી દેશને ઉગારવાના હેતુથી તૈયાર થયેલ અંદાજપત્રમાં સમાજના કયા વર્ગ માટે શું જોગવાઈઓ છે એની વિસ્તૃત સમજણ સિડનીના અનુભવી આવકવેરા નિષ્ણાત અને એકાઉન્ટન્ટ શ્રી કાંતિભાઈ ગોકાણી આપે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close