ચાલને મનપર્યાવરણ અને પ્રકૃતિપ્રવાસ-પ્રકૃતિ-પર્યાવરણહેમલ જોશી

મુકુલ દેસાઈ

ન્યુઝીલેન્ડ

અનેક દેશોમાં પ્રવાસ કરી ચૂકેલા મુકુલ દેસાઈ આ વાર્તાલાપમાં દાયકાઓ પહેલાં એમણે કરેલા ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસ વિશે વાત કરે છે. આ સહજ વાતચીતમાં  એ દેશના કુદરતી સૌન્દર્યની છબિ અને સમય સાથે પ્રવાસ અને પ્રવાસનું આયોજન કરવાની બદલાયેલી રીત ઝીલાયાં છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close