આવકારવ્યાપાર-વાણિજ્ય-રોજગાર

નૈષધ ગદાણી

કોવિડ કટોકટી સંદર્ભે રોજગારલક્ષી માહિતી

મેલબર્નના કરિયર એડવાઈઝર નૈષધ ગદાણી કોવિડ-19ને કારણે ઉભી થયેલી બેરોજગારીની સમસ્યામાં નવી નોકરી મેળવવા શું કરી શકાય એ વિષે અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારે જાહેર કરેલી રોજગારલક્ષી રાહત યોજનાઓ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close