આવકારકલાસમાજ-પરિવાર

‘નાટક મંડળી’ના નાટ્યપ્રયોગો

દિનશા પાલખીવાલા અને અપર્ણા તિજોરીવાલા

સિડનીમાં તાજેતરમાં સક્રિય બનેલી સ્થાનિક ગુજરાતી નાટ્યપ્રેમી કલાકારોની સંસ્થા ‘નાટક મંડળી’એફેબ્રુઅરી ૨૦૨૧માં બે નાટ્ય-પ્રયોગોનું આયોજન કર્યું છે. આ કાર્યક્રમ વિષે સંસ્થાપકો અને દિગ્દર્શકો દિનશા પાલખીવાલા અને અપર્ણા તિજોરીવાલા માહિતી આપી રહ્યા છે

Show More

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close