કારકિર્દીનો કક્કોવ્યાપાર-વાણિજ્ય-રોજગાર

નીતા તન્ના

ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ

છેલ્લાં દસેક વર્ષથી  સિડનીનાં નીતા તન્ના ‘ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ’ના વ્યવસાયમાં રત છે અને એક સફળ બિઝનેસ-વુમન બનીને તેમના ધંધાનો વિસ્તાર અને વિકાસ કરી રહ્યાં છે. પોતાની સહજ સૂઝ અને ધંધાકીય કુનેહથી તેમણે કઈ રીતે આ સફળતા મેળવી તે વિષે અને તેમની કારકિર્દી વિષે તેમનો વાર્તાલાપ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close