આવકારસમાજ-પરિવારસમાજ/સક્રિયતા

‘પ્રથમ’ – સંસ્થાના પ્રકલ્પો

પૂર્ણિમા ભટ્ટ

ભારતમાં કાર્યરત સ્વયંસેવી સંસ્થા ‘પ્રથમ’ ૨૫ વર્ષ પૂરાં કરી ચૂકી છે. જરૂરતમંદ બાળકો અને યુવક-યુવતીઓને શિક્ષણની તકો પૂરી પાડવાનું મહત્વનું કાર્ય કરતી સંસ્થાની શાખા સિડનીમાં પણ છે. ‘પ્રથમ’ ઓસ્ટ્રેલિયાનાં કાર્યકર અને પ્રવક્તા શ્રીમતી પૂર્ણિમા ભટ્ટ સિડની શાખાના કાર્યક્ષેત્ર વિષે માહિતી આપી રહ્યાં છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close