યાદગાર સંવાદોશિક્ષણસમાજ અને રાજકીય પ્રવાહો

ડો પુનિતા હરણે

ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પત્રકારત્વ વિભાગનાં અધ્યક્ષ

ગુજરાતી અખબારી પત્રકારત્વની દ્વિશતાબ્દી નિમિત્તે ગુજરાતી પત્રકારત્વ સાથે સંકળાયેલાં અગ્રણીઓ સાથેની સંવાદ-શૃંખલામાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પત્રકારત્વ વિભાગનાં અધ્યાક્ષ ડો પુનિતા હરણે સાથેનો આ વાર્તાલાપ એમની કારકિર્દીની રૂપરેખા આપવાની સાથે ગુજરાતી પત્રકારત્વમાં મહિલા ચેતના અને પત્રકારત્વના શિક્ષણ સહીત કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ આવરી લે છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close