ભાષા-સાહિત્યસામયિકી

ઉર્વીશ કોઠારી

સાર્થક જલસો

અમદાવાદના ‘સાર્થક પ્રકાશન’ દ્વારા છેલ્લાં ત્રણેક વર્ષથી પ્રસિદ્ધ થતું અર્ધ-વાર્ષિક ‘સાર્થક જલસો’ એમાં આવરી લેવાતી વાંચન સામગ્રીથી એક અનોખી ભાત પાડનારું સામયિક છે. ઈન્ટરનેટ આવૃત્તિ તેમજ છાપેલી આવૃત્તિ તરીકે ઉપલબ્ધ આ સામયિકના સંપાદકો ગુજરાતી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. એના સંપાદક-મંડળના ઉર્વીશ કોઠારી સાથેની ચર્ચા…

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close