કારકિર્દીનો કક્કોવ્યાપાર-વાણિજ્ય-રોજગાર

ઉત્સવ પટેલ

ઓર્ગેનિક ફૂડ-બાર ફ્રેન્ચાઈઝ

મૂળ અમદાવાદના ઉત્સવ પટેલ હવે સિડનીમાં તેમની મેનેજમેન્ટનીની નોકરી કરતાં કરતાં એક સફળ બિઝનેસમેન બનવાના રસ્તે છે. તેમણે ઓર્ગેનિક ખોરાક વિશેની તેમની સમજણનો ઉપયોગ કરીને એક ફૂડ-બાર ની ફ્રેન્ચાઈઝ વિકસાવી છે

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close