આવકારકલાપર્વો અને પ્રસંગોસંગીત-નૃત્યસમાજ-પરિવાર

ઝરમર પંડ્યા-જોષી

કોરોનાકાળની નવતર નવરાત્રિ

ઝરમર પંડ્યા-જોષી હામારીના માહોલમાં પર્વોનું હાર્દ સમજવાની અને નવરાત્રિની નવતર ઉજવણી કરવાની વાત લઈને આવે છે અને સાથે વીતેલાં વર્ષોની નવરાત્રિના રમૂજી સંસ્મરણો તાજાં કરે છે . સિડનીમાં યુવતીઓ સાથે મળીને એમણે ઓનલાઈન ગરબા કોરિયોગ્રાફ કરી એની વિડીયો પ્રસ્તુતિ કરી એની વાત સાંભળવા જેવી છે.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close